HÅLLBAR BRÄNSLEINNOVATION

Förbättrar bränsleeffektivitet sedan 1992

EN MÄRKBAR EFFEKT PÅ BRÄNSLEEKONOMI, UTSLÄPP OCH PRESTANDA

Oberoende tester utförda på en mängd omodifierade fordon världen över har bekräftat att Oxytane® har en märkbar och positiv effekt på motorernas bränsleekonomi, utsläpp och prestanda.

1 liter oxytane® bearbetar 5000 liter bränsle.

OXYTANE® BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Bränsleeffektivitet med elektrolytkemi.

Oxytane® undersöker på nytt vilka roller våra moderna bränslen spelar i förbränningscykeln och hur vi kan frigöra mer energi från dessa bränslen.

Till skillnad från andra tillsatser har Oxytane® stora fördelar eftersom det minskar den elektrostatiska laddningen i bränslet. Oxytanes® minskning av elektrostatisk laddning minimerar molekylär interferens i bränslet när det flyter.

Vår sammansättning ger ingen kraft till bränslet. Det frigör den dolda energin som redan finns i bränslet.

oxytane brændstof effektivitet

OXYTANE® ÄR HELT CERTIFIERAT

Vi erbjuder en unik produkt, helt certifierad och resultatet av över 25 års intensiv forskning och utveckling.

oxytane brændstof effektivitet

OXYTANE® BRÄNSLEEFFEKTIVITET

För att förbättra bränsleekonomin måste vi undersöka det verkliga problemet. Problemet är bränslets energieffektivitet på alla kolvätebränslen som bensin, diesel, fotogen och till och med etanol. Hos Oxytane® har vi spenderat 25 år med intensiv forskning och utveckling för att hitta lösningen. Kontakta oss för mer information. 

Oxytane® har som mål att bli koldioxidneutralt. Att göra det möjligt för andra att bli bättre på att ta hand om planeten har varit kärnan i vårt uppdrag här på Oxytane®. Vår produkt har en kraftfull effekt på de beslut som företag, regeringar och investerare tar. Oxytane® har en dramatisk inverkan på bränsleekonomi, utsläpp och motorprestanda.