MINSKA UTSLÄPPEN UPP TILL 35% OCH MER

Oxytane® konstruerad elektrolytvätska

BRÄNSLEINNOVATION FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Oxytane® betraktar hållbarhet som hörnstenen i sina affärsprocesser och behandlar miljö-, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet som en helhet. Som företag som är framträdande med sina etiska värderingar så ägnar Oxytane® utförlig uppmärksamhet åt hållbarhet.

Oxytane® - EKONOMISK PÅVERKAN

OXYTANES® DRAMATISKA EFFEKT PÅ UTSLÄPP

Oxytane® har som mål att bli koldioxidneutralt. Att göra det möjligt för andra att bli bättre på att ta hand om planeten har varit kärnan i vårt uppdrag här på Oxytane®. Vår produkt har en kraftfull effekt på de beslut som företag, regeringar och investerare tar. Oxytane® har en dramatisk inverkan på bränsleekonomi, utsläpp och motorprestanda.

Oxytane® - MILJÖPÅVERKAN

MILJÖANSVAR
På Oxytane® är vi medvetna om att miljömedvetenhet innebär att förstå vår miljös skörhet och vikten av att skydda den. Allt fler myndigheter och konsumenter förväntar sig att företag ska beräkna, redovisa och minska sina utsläpp. Oxytane® minskar drastiskt bränsleförbrukning och utsläpp.