Fantastisk bränsleoptimerare

Minskar utsläpp, bränsleförbrukning och förbättrar prestanda.

Oxytane® Fuel Optimizer

Minska förbrukning, utsläpp och förbättra prestanda. Oxytanes reducering av statisk laddning minimerar molekylär interferens i bränslet när det flödar. Resultatet är ett tätare, mer energieffektivt bränsle som gör att mer av energin i bränslet blir tillgänglig för användning av motorn vilket skapar en mer fullständig förbränning.

BRÄNSLEEKONOMI

Oxytane® omprövar vilka roller våra moderna bränslen spelar i förbränningscykeln och hur vi kan frigöra mer energi från dessa bränslen. Oxytane® kan användas med vilket kolvätebränsle som helst som exempelvis bensin, diesel, biobränsle och oljeblandat bränsle. Det håller motorn igång längre och effektivare samtidigt som det minskar utsläppen. Ingen kolvätedriven motor är för liten eller för stor för Oxytane®.

REDUCERADE UTSLÄPP

Fokus på FoU och innovation i kombination med den erkänt höga kvaliteten på vår produkt innebär att Oxytane® för ditt företag framåt, oavsett din bransch eller din användning. En ansvarsfull investerare baserar sina investeringsbeslut på information om miljöpåverkan, socialt ansvar och god samhällsstyrning, samt dessas relation till avkastning på investeringen.

Oxytane® bevisade fördelar

oxytane brændsstofforbrug

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Oxytane® genererar i genomsnitt 20-40% mindre bränsleförbrukning, eftersom bränsleekonomi var en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av Oxytane®.

oxytane reduktion af emissioner

REDUCERADE UTSLÄPP

År 2025 måste de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon vara 15% lägre, Oxytane® minskar individuella koldioxidutsläpp med upp till 40%

oxytane ydelsesboost

ÖKAD PRESTANDA

Oxytane® är en konstruerad elektrolytkemi och erbjuder ett stort värde för din motors totala prestanda, förbrukning, utsläpp och livslängd.

motor vibration

MOTORVIBRATION

Oxytane® minskar vibrationer och buller från motorn genom att optimera bränsleförbränningen.

motor levetid

MOTORLIVSLÄNGD

Det är bevisat att användningen av Oxytane® avsevärt förlänger din motors livslängd.

motor vedligeholdelse

UNDERHÅLL AV MOTOR

Kostnader för motorns underhåll minskar kraftigt genom att du tillsätter Oxytane® till bränslet.

oxytane økonomi test

TEST AV BRÄNSLEKOSTNAD MED OXYTANE®

Institutionella testresultat och minskad bränslekostnad:

1 liter oxytane® = 5000 liter brændstof.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Vårt testresultat stöds av kundrecensioner

The consumption per filling where recorded, and start/stop hours measured against similar hours previously run on the untreated fuel. There was a huge saving of 38% This is a good initiative and i would urge we go ahead and administer the additive to save in high fuel cost for our generator.

This testimonial is to certify that the company derived a lot of benefit from the usage of oxytane® fluid additive product. The maintenance team used the product for a period of 30 days and observed that the company saved a minimum of 20% twenty percent of diesel cost during the trial period.

A total of seven data points used for the analytics is relatively small and consequently being used to provide directional information only. A lower fuel consumption was remarkably experienced by the operator from the rates of the manual tank filling. We got a consistent level of 32,9% saving from our projection.

We performed a couple of test runs, each over a minimum 5 hours period using Oxytane® in accordance with instructions on the product We observed savings of 30 40% on fuel consumption when the product was used. The generator, a 17KVA Perkins generator was run on full load during the exercise We hereby attest the efficiency of this product with regard to fuel savings in generator and recommend it to all parties.

The usage of Oxytane® to our fuel for longer periods have yielded savings high above the 20%. These tests are made from a 17.65 hours run. This is huge confirmation of the supposed savings as per Oxytane® document. Based on the above and extensive analysis and results. I highly recommend the use of Oxytane® for al Genset Sites. Looking forward to optimise al our actief Gensets.

The African Regent lintel has two 500kva generator sets as buck-up power supply. We recently used oxytane® fluid additive in our diesel generator over a period of 60 days and the result is amazing. Our fuel consumption has reduced significantly to above 20%. We have resorted to intensify oxytane usage and hope to further reduce our fuel consumption and improve engine performance. I recommend oxytane® to all heavy duty gen-sets users.